Fjärde Världen > Publikationer
 

PUBLIKATIONER


TIDNINGEN


Nr 1, 2012:
Ogaden: Plundring, folkfördrivning m m

Läs mer »


I tidningen Fjärde Världen läser du om ursprungsfolkens traditioner, religioner och sociala situation, idag och i ett historiskt perspektiv. Tidningen handlar om indianer, aboriginer, samer, bushfolk och andra ursprungsfolk. Men också om etniska minoriteter i Sverige, Europa och övriga världen, kulturmöten, antropologi, antirasism, kulturjämförelser, religion med mera.

I tidningen Fjärde Världen kan du följa debatten om Sveriges och andra nationalstaters förhållningssätt till ursprungsfolk och etniska minoriteter. Representanter för olika ursprungsfolk ger sina bilder av situationen.

Tidningen är den enda av sitt slag i Sverige! Den kommer ut med 4 nr/år.

SKRIFTER
Skriftserien Kulturdebatt

Vår skriftserie Kulturdebatt består av häften och böcker om ursprungsfolk och etniska minoriteter. Här skildras deras kultur, historia och aktuella situation mer utförligt än vad som kan göras i en tidningsartikel. Skrifterna lämpar sig därför för bruk inom grundskola, gymnasium, folkhögskola och universitet, och kan beställas här.


Vi har överlevt! Ursprungsfolken talar

Boken tar upp frågorna:

  • ursprungsfolkens rätt till sina landområden
  • deras rätt till sina religioner, sina språk och sina kulturer
  • hot som stora dammbyggen, mineralutvinning, skogsavverkning och oljeutvinning
  • uranbrytning, kärnavfallsförvaring och kärnvapenprov på deras mark
  • vapenexport till konflikter som drabbar ursprungsbefolkningarna.

    • De senaste 500 åren har inneburit övergrepp, sjukdomar, mission och kolonisation för ursprungsfolk på alla kontinenter.Idag förändras bilden. Ursprungsfolken börjar etablera sig som en internationell kraft. FN har utlyst perioden 1994-2005 till Ursprungsfolkens decennium. I den här boken kommer representanter för olika ursprungsfolk själva till tals.

      I alla dessa frågor är Sverige som stat samt svenska företag inblandade. Därför angår ursprungsbefolkningarnas situation även oss. Den här boken fungerar som en introduktion till området för alla intresserade och kan användas i skolan, i studiecirklar, på folkhögsskolor och i all övrig vuxenundervisning.


SENASTE PRESSMEDDELANDEN


Föreningen Fjärde Världen, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 Fax: 08-20 12 52 post@f4world.org