Fjärde Världen > Verksamhet
Search our site:

Projekt

Föreningen Fjärde Världen deltar i, och har tidigare deltagit i, olika projekt för att stödja ursprungsfolken. I allmänhet är projekten SIDA-stödda.

Pågående projekt

Mångkultur - ett aktuellt begrepp med många innebörder.

Föreningen Fjärde Världen inledde under Mångkulturåret 2006 ett projekt med fokus på etniska och religiösa minoriteter bland invandrargrupper. Vårt mångkulturprojekt fortlöper i form av föredrag och samtalsmöten - hittills med armenier, zoroastrier från Iran, mandéer och andra från Irak, samt med uigurer från Östturkestan/Xinjiang och burmeser. Se startsidan för information om kommande möten!

Med ekonomiskt stöd av kulturförvaltningen i Stockholms stad har projektet också resulterat i en ny skrift: "Mångkultur, minoritet och tro", som sprids på skolor och till intresserad allmänhet. Den kan beställas på tel 08-84 49 15, eller via e-post: post@f4world.org.
Avslutade projekt
Sjuksköterskan Britt Tapper arbetade tidigare hos mapucheindianerna i Chile. Bland annat utbildades mapuche-byhälsovårdare på plats. Genom ett annat projekt har kassettband på mapuchespråket spridits. Detta för att motverka språkets utdöende.
Med hjälp av Föreningen Fjärde Världen har Bengt Arne Runnerström arbetat med ett skolprojekt hos arhuacoindianerna i Colombia. Enligt arhuacos egna önskemål byggs en missionsstation om till en skola. Där får barnen vanlig skolundervisning samt undervisning om den traditionella kulturen.

Föreningen stod också bakom ett projekt i Mali, vilket Carl Wachtmeister tog initiativ till. Det gick ut på att bekämpa de stora problemen med ökenspridning och matförsörjning.

I Indien har ett skolprojekt genomförts hos folkgruppen Siddis i landets sydvästra del.
Materiellt stöd har givits till västsahariska flyktingar. Insamlingar har startats för att stödja yanomamiindianerna i Brasilien och shuar i Ecuador.

Fjärde Världen har haft en insamling av pengar för att stödja återlämnandet av haislaindianernas totempåle, som varit i Etnografiska museets ägo sedan 30-talet. Totempålen är nu återlämnad efter en lång kamp och insamlingen är avslutad.


Foto: Britt Tapper
Byhälsovårdare bland mapucheindianerna i Chile säljer
konsthantverk på torget för att bättra på familjens ekonomi

PÅ GÅNG

Vad händer just nu:

INBJUDAN

Kom till festligt men också allvarligt firande av Fjärde Världens 35-årsjubileum 2019
Samtalstema:
Vilken roll kan ursprungsfolk och minoriteter spela i dagens klimat- och miljörörelse?

Tid:
fredag 29 november, kl 18-21

Plats:
Victor Jara-föreningen, Pontonjärgatan 36b, T-Fridhemsplan, Stockhom

Alla får tala, mer tonvikt på nuet än på gångna år. Inlägg från personer som tillhör olika ursprungsfolk och minoriteter står i fokus.

Förtäring:
Empanadas, köttfyllda piroger (några veg), plus ett glas vin (alkoholfritt alternativ kommer att finnas också), pris 50 kr.

Ur Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 2 / 2018 - kommer nu ut:

Här är en presentation av senaste numrets innehåll. Prenumerera för att se hela tidningen: Klicka

Här har vi också lagt ut en del äldre nummer.

Nr 3/2011
Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka

Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 250 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna
Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

  • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
    Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  • Föreningen Fjärde Världen, Box 163 20, Klara Södra Kyrkogata 20, 103 26 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 Fax: 08-20 12 52 post@f4world.org