Fjärde Världen > Länkar
Search our site:

LÄNKAR

Portaler

Indigenous Portal En digital portal av ursprungsfolk, för ursprungsfolk. En rik och aktuell faktakälla från och om ursprungsfolkens regioner över hela världen

Arktis

Ajtte, Samimuseum At last the Sami population in northern Sweden got their own museum. Make a virtual visit and enjoy the Sami culture.

Alaska Native Education Association Här finns Alaskas ursprungsfolks organisationer bra samlade.

Alonas Web links and Sami pages Contains a lot of information about the Sami people in Swedish, English and Sami languages. This site also contains links to other sites which might be of interests to the researcher of Arctic peoples

Arctic Circle Arctic Circle A site that contains information about indigenous populations on a circumpolar level. A good place to start surfing on Inuits and Sami groups.

Inuit circumpolar conference

The Nunavut – Inuit Home Page Learn more about the coolest people in the world.

Asien

The Hmong page The Hmong page Find out more about one of the major tribes in Southeast Asia on this page.

Europa

Samefolket Tidskrift utgiven av samer i Sverige

Samer i Syd Sameförening i södra Sverige, som också intresserar sig för ursprungsfolksfrågor

Latinamerika

Abya Yala Net Här finns kontakter till organisationer i Syd- och Mellanamerika.

Erbol Nyheter om Bolivia på spanska

Lakandonfolkets hemsida

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle.

Maya Lords Link to the conquered peoples of Central and south America

Red de informacion indigena Nätverk för latinamerikanska ursprungsfolks organisationer.

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.

Nordamerika

American Indian Policy Center De vill informera beslutsfattare och allmänhet om juridisk och politisk historia och dagens situation.

Creefolket i Kanada;

Creenet A must for the surfer that wants to see technical excellence performed by Native Canadians.

Hawiaii A site that gives you all the best of the Islands

Kanadas ursprungsfolk 

Native Culture homepage  About the single largest tribe in North America

Natives in Northern America 

Nordamerikas indianer En omfattande sida om indianer

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.

Nyhetssidor och tidningar

British Columbia Native news from British Columbia

Globalarkivet Ett arkiv för rättvis utveckling!

Northern Canada Mostly news about inuit issues

Northern Ontario Native news service from Northern Ontario, Canada

Organisationer och institut

Cultural Survival  Cultural Survival USA

Ethnologue Language Site A good place to check out the language of the specific tribe that you are searching for. All about the different tongues of the world.

Etnia Finsk organisation till stöd för ursprungsfolks kultur och rätt till land.

Forum Syd Information om utvecklingssamarbete

International Alliance En allians för ursprungsfolk i tropiska områden över hela världen. De består av nio regioner från både Amerika, Asien, Afrika och Stilla Havets övärld.

IWGIA Stöder ursprungsfolk kamp för mänskliga rättigheter och självbestämmande.

Kanadensiska intitutet för ursprungsfolk 

Maori Organizations of New Zeeland Study the culture and lifestyle of the aboriginal populations of New Zealand. The site also includes lots of links to other Maori related sites

Permanent Forum för Ursprungsfolk Ett forum för ursprungsfolken för att arbeta inom FN.

Sametinget 

Svensk-Kubanska Föreningen Information about Cuba

Sällskapet för hotade folk Tysk människorättsorganisation till stöd för minoroteter. Gesellschaft für bedrohte Völker

The society for threatened peoples 

Övrigt

Aboriginal Resources Massor av bra länkar.

First Nation Information Project Native Links

Lakota information homepage 

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.


PÅ GÅNG

Vad händer just nu:

Ledare i det kommande numret av Fjärde Världen
Hur skildras ursprungsfolk och minoriteter?

För något år sedan sände TV4 ett inslag där Robert Gustafsson "härmade" eller karikerade en äldre same.

Det hela skulle vara rolig underhållning.

Det var en oerhört vulgär och närmast hatisk bild som förmedlades. Det fanns ingenting bra hos den samen - allt var fel.

Och det hela var inte ett enstaka exempel. Man hade tidigare drivit med det samiska nyhetsprogrammet Oddasat - främst var det då det samiska språket som förlöjligades
.
Från Föreningen Fjärde Världen skrev vi brev till TV4:s ledning, till programledarna och till Robert Gustafsson själv, där vi protesterade mot inslaget. Vi krävde en ursäkt till samerna och föreslog att TV4 skulle bjuda in samer att kommentera programmet - och att TV4 borde informera om samernas historia. De avvisade det vi skrev och menade att alla idag måste stå ut med att bli karikerade i TV, att det hela var avsett som underhållning och att de inte avsåg att någon skulle ta illa upp.

Jag ångrar idag att vi inte polisanmälde programmet för hets mot folkgrupp - vilket det verkligen var.

För några veckor sedan kom jag att titta på ett TV-inslag från 1963 om samer i Stockholm. Programledare var Lars Madsén.

Tonen var helt annorlunda. Madsén var väl påläst om samiska frågor och samisk kultur. Människorna fick själva berätta för en respektfull intervjuare. Att TV4-inslaget från 2014 skulle kunna ha sänts 1963 är helt otänkbart. Så oerhört, grov, rå och vulgär ton förekom inte på den tiden. Det har inte gått framåt på alla sätt...

I Sverigedemokraternas valfilm 2014 framställdes somaliska kvinnor som farliga och hotfulla - och idag pekas muslimer och fattiga romer ut som ett hot mot samhället.

I USA och även i Sverige har frågan om att använda stiliserade bilder av t ex indianer som mascotar för idrottslag kommit upp. "Washington Redskins" heter laget i USA och "Indianerna Speedway" och "Frölunda Indians" i Sverige. I USA har det blivit en ganska stor fråga - kanske är medvetenheten om rasistiska stereotyper mera utbredd där. Kända personligheter har uttalat sig för ett namnbyte.

I Sverige togs en kinesisk stereotyp bort från ett godispaket. Det var bra, men det förlöjligades på vissa håll.

Kampen mot rasism av olika slag fortsätter i stort och i smått.

I Mellanöstern tar IS livet av, förslavar och torterar yezider, som de betraktar som "otrogna". Yeziderna är en minoritet i området som under århundraden har varit utsatt för omgivningens förföljelser, bl a på grund av sin religion.

I tidningen Fjärde Världen försöker vi komma med information om vilka de utsatta folkgrupperna är - för att människor ska kunna stödja dem i deras kamp för överlevnad.

Vi arbetar för solidaritet med dessa folk, och vi gör intervjuer och artiklar där de själva kommer till tals.

Var med i vårt arbete. Tag kontakt, bli medlem. Läs vår blogg och hemsida www.f4world.org - och gå med i vår Facebook-grupp: Fjärde Världen Nytt Fourth World News

Ola Persson

Ur Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 2/2015 - har just kommit ut
Vi kommer också att lägga ut en del gamla nummer.
Här kan du läsa hela nummer 3/2011:Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka
Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna
Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

  • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
    Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  • Föreningen Fjärde Världen, Box 163 20, Klara Södra Kyrkogata 20, 103 26 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 Fax: 08-20 12 52 post@f4world.org