Fjärde Världen > Startsida

MÅNADENS VIDEO

Tidningen Fjärde Världen - som handlar om ursprungsfolk, etniska minoriteter och andra hotade folk - har kommit ut under 30 år. Här presenteras nr 1-2 / 2014 av Henrik Persson.

www.youtube.com/user/f4worldFAKTA

Fjärde Världen handlar om:
– Samer, indianer och andra ursprungsfolk
– Minoritetsfolk, även i Europa
– Vad vi kan lära av varandras kulturer
– Arbetet mot rasism och krig
– För kulturell mångfald

Prenumeration Vill du prenumerera
på vår tidning. (inkluderar medlemskap)
Pris för 4 nr per år
220 kr.
Pensionärer, arbetslösa och studenter: 160 kr.
Institutioner: 280 kr.
Stödprenumeration: 350 kr

Sätt in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2
Välkommen som prenumerant!


ADRESS

Fjärde Världen
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Telefon: 08-84 49 15
post@f4world.org

Tidningen

Nr 1, 2015:

- Ledare: Likt eller unikt?
- Ursprung och etnicitet
- Intervju med UNHCR
- Synagogan i Norrköping
- Maadtoe - konst mot kolonialism
- Lärare i Tibet
- Recensioner, Notiser
- Föreningsnytt Läs mer...

SENASTE PRESSMEDDELANDEN


Widget från MyNewsdesk
- Society for Threatened Peoples

PÅ GÅNG

Vad händer just nu:

Ledare i det kommande numret av Fjärde Världen
Hur skildras ursprungsfolk och minoriteter?

För något år sedan sände TV4 ett inslag där Robert Gustafsson "härmade" eller karikerade en äldre same.

Det hela skulle vara rolig underhållning.

Det var en oerhört vulgär och närmast hatisk bild som förmedlades. Det fanns ingenting bra hos den samen - allt var fel.

Och det hela var inte ett enstaka exempel. Man hade tidigare drivit med det samiska nyhetsprogrammet Oddasat - främst var det då det samiska språket som förlöjligades
.
Från Föreningen Fjärde Världen skrev vi brev till TV4:s ledning, till programledarna och till Robert Gustafsson själv, där vi protesterade mot inslaget. Vi krävde en ursäkt till samerna och föreslog att TV4 skulle bjuda in samer att kommentera programmet - och att TV4 borde informera om samernas historia. De avvisade det vi skrev och menade att alla idag måste stå ut med att bli karikerade i TV, att det hela var avsett som underhållning och att de inte avsåg att någon skulle ta illa upp.

Jag ångrar idag att vi inte polisanmälde programmet för hets mot folkgrupp - vilket det verkligen var.

För några veckor sedan kom jag att titta på ett TV-inslag från 1963 om samer i Stockholm. Programledare var Lars Madsén.

Tonen var helt annorlunda. Madsén var väl påläst om samiska frågor och samisk kultur. Människorna fick själva berätta för en respektfull intervjuare. Att TV4-inslaget från 2014 skulle kunna ha sänts 1963 är helt otänkbart. Så oerhört, grov, rå och vulgär ton förekom inte på den tiden. Det har inte gått framåt på alla sätt...

I Sverigedemokraternas valfilm 2014 framställdes somaliska kvinnor som farliga och hotfulla - och idag pekas muslimer och fattiga romer ut som ett hot mot samhället.

I USA och även i Sverige har frågan om att använda stiliserade bilder av t ex indianer som mascotar för idrottslag kommit upp. "Washington Redskins" heter laget i USA och "Indianerna Speedway" och "Frölunda Indians" i Sverige. I USA har det blivit en ganska stor fråga - kanske är medvetenheten om rasistiska stereotyper mera utbredd där. Kända personligheter har uttalat sig för ett namnbyte.

I Sverige togs en kinesisk stereotyp bort från ett godispaket. Det var bra, men det förlöjligades på vissa håll.

Kampen mot rasism av olika slag fortsätter i stort och i smått.

I Mellanöstern tar IS livet av, förslavar och torterar yezider, som de betraktar som "otrogna". Yeziderna är en minoritet i området som under århundraden har varit utsatt för omgivningens förföljelser, bl a på grund av sin religion.

I tidningen Fjärde Världen försöker vi komma med information om vilka de utsatta folkgrupperna är - för att människor ska kunna stödja dem i deras kamp för överlevnad.

Vi arbetar för solidaritet med dessa folk, och vi gör intervjuer och artiklar där de själva kommer till tals.

Var med i vårt arbete. Tag kontakt, bli medlem. Läs vår blogg och hemsida www.f4world.org - och gå med i vår Facebook-grupp: Fjärde Världen Nytt Fourth World News

Ola Persson

Ur Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 2/2015 - har just kommit ut
Vi kommer också att lägga ut en del gamla nummer.
Här kan du läsa hela nummer 3/2011:Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka
Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna

Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

 • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
  Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  Nyheter


  Indien: Stamfolk jagas som terrorister (Klicka på rubriken)

 • (Aftonbladet Kultur, 25 augusti 2010)
  Många av Indiens stamfolk är hårt trängda av stora internationella företag som vill bryta malm, avverka skog och bygga dammar på deras områden. Där skogarna, stamfolken och gerillan finns där finns också stora naturrikedomar, påpekar den indiska författaren Arundhati Roy.  Survival International

 • Föreningen Fjärde Världen, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 116 41 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15post@f4world.org